Державний науково дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки


 
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Семінар з питань імплементації в Україні угоди СОТ щодо спрощення процедури торгівлі

Автор: {fullname} от 23-06-2015, 11:44
У м. Києві 10-12 червня 2015р., проходив "Семінар з питань імплементації в Україні угоди СОТ щодо спрощення процедури торгівлі".

Проект аналізу глобальної торгівлі

Автор: {fullname} от 9-10-2014, 10:02
За розпорядженням Кабінету Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) готує низку угод про вільну торгівлю (УВТ), що вимагає формулювання економічного обґрунтування позиції України в переговорах. Економічне обґрунтування УВТ здійснюється у співпраці з Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (НДЕІ). Проте методи НДЕІ, що застосовуються для кількісної оцінки змін у зовнішньоторговельному балансі України, потребують подальшого розвитку й удосконалення.
Одним зі способів досягнення такого поліпшення є проведення навчання за програмою Проекту аналізу глобальної торгівлі (GTAP). GTAP, глобальна мережа дослідників і розробників політики, що проводить кількісний аналіз питань міжнародної політики, має на меті поліпшення якості кількісного аналізу глобальних економічних питань у загальних рамках економіки.

Третій семінар з економічного моделювання та розвитку торговельної політики

Автор: {fullname} от 8-09-2014, 12:41
Проведено Третій семінар з економічного моделювання та розвитку торговельної політики за підтримки Програми розвитку комерційного права (CLDP) Міністерства торгівлі США. У координації з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки.

Перегляд публікацій

Автор: {fullname} от 16-07-2014, 17:19

 1. Толубко І.Є., Поленок С.П., Ткачов І.І. Перспективи та методологічні засади нового етапу розвитку вітчизняного ІТ-сектору. Київ, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2012

 2. Горбачук В. Умови членства України у Європейському Союзі: точка зору України / Інтеграція України у світове співтовариство.

 3. Горбачук В. М. Пpо взаємозв'язок між реальною грошовою масою, бюджетним дефіцитом і рівнем оподаткування // Доповіді HАH України.

 4. Горбачук В. М. Динамика капитала, учетной ставки и выпуска в зависимости от уpовней налогообложения и бюджетного пpофицита // Пpоблемы упpавления и инфоpматики.Gorbachuk V. M. Dynamics of capital, discount rate and output according to the levels of taxation and budget overbalance // Journal of Automation and Information Sciences.

 5. Горбачук В. М. Макроекономічні методи. 

 6. Горбачук В. М. Проблеми та методи моделювання економічного росту. 

 7. Горбачук В. М. Про умови еквівалентності оптимального розміщення ресурсів в централізованій і децентралізованій економіці // Моделювання та методи системного аналізу в економіці.

 8. Горбачук В. М. Методи розрахунків показників бюджетно-податкової політики та кредитно-фінансової політики України / Ефективність реформування української економіки. Матеріали 4-го конгресу Міжнародної української економічної асоціації. 

 9. Горбачук В. М. Системний аналіз державного регулювання економіки / Участь громадян та системна трансформація суспільства.

 10. Домрачев В. Н., Горбачук В. М. Анализ возможностей использования банковской системы в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем / Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем.

 11. Горбачук В. М. Законы оптимальной фискально-монетаpной политики в макpоэкономической модели IS-LM // Пpоблемы упpавления и инфоpматики. Gorbachuk V. M. The laws of optimal fiscal and monetary policy in a macroeconomic IS-LM model // Journal of Automation and Information Sciences. 

 12. Горбачук В. М. Макроекономічні методи: теорії та застосування.

 13. Горбачук В. М. Моделі та методи міжнародної податкової конкуренції і оптимізації / Теорія оптимальних рішень. Моделювання та керування в умовах невизначеності. 

 14. Горбачук В. М. Порівняльний аналіз впливу неурядових безприбуткових організацій на процеси прийняття ринкових і урядових рішень / Державне управління та місцеве самоврядування в Україні: шляхи реформування. 

 15. Горбачук В. Практичні методи оцінки фінансових ризиків    / Проблемы анализа финансового состояния банков и оценки межбанковских рисков.

 16. Gorbachuk V. Economics: Central and Eastern Europe, Central Asia / ACTR Workshop (Washington, DC, June 8-11, 2000).

 17. Сергієнко І. В., Мар'янович Т. П., Горбачук В. М. Міжнародні аспекти кредитно-податкової політики України // Економіка України. 

 18. Горбачук В. М., Кирилюк О. П. Оптимальне оподаткування експлуатації громадського ресурсу як фактора виробництва / Моделювання та оптимізація складних систем. 

 19. Сергієнко І. В., Мар'янович Т. П., Горбачук В. М. Моделювання збалансованої бюджетно-податкової політики стійкого економічного росту / Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі.  

 20. Горбачук В. М., Дроб'язко А. О. Енергетичний сектор в економічній моделі України / Електроенергетика України: стратегія ефективності.  

 21. Горбачук В. М. Порівняльний аналіз впливу монетарної політики на ВВП в Україні та сусідніх державах // Наукові записки НаУКМА. Спец. випуск. 

 22. Горбачук В. М. Проблеми оцінки фінансових ризиків // Наукові записки НаУКМА. 

 23. Горбачук В. М. До бюджетно-податкової політики економічного росту / Загублене десятиріччя ... та прийдешній бум? Проблеми українського економічного зростання. – К.: IREX, 2001. – C. 37–44.

 24. Горбачук В. М. Фінансові методи.

 25. Gorbachuk W. Implications of necessary conditions: the optimal public investments / The international conference on applied mathematics dedicated to the 65-th anniversary of B.N. Pshenichnyi. 

 26. Gorbachuk V. Leaders of the information era // The Muskie quarterly.

 27. Горбачук В. Економіка й фінанси: що вчимо і що ні / Освіта для майбутнього розвитку (Київ, 31 травня – 1 червня 2002 р.).

 28. Горбачук В. М., Шкурупій К. До питань боргової поведінки // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 

 29. Горбачук В. М. Синтетическое pавновесие Куpно-Штакельбеpга-Hэша // Теоpія оптимальних pішень.

 30. Домрачев В., Андрійчук В., Горбачук В. Аналіз монетарної політики в Україні на базі лінійних моделей / Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування.

 31. Горбачук В. М. Фінансові рішення.

 32. Горбачук В. М., Ненахова С. Г. Поведінка конкуpентної фіpми за невизначеності // Теоpія оптимальних pішень.

 33. Горбачук В., Домрачев В., Литвин О. Якість економічного зростання в Україні та сусідніх державах    / Фактори економічного зростання в Україні та сусідніх державах.  

 34. Горбачук В. Завдання на вибір і методи отримання особистих зворотних зв’язків від студентів у провідних університетах України / Research and educational methodology and practice: in search of innovations (Kyiv, May 21, 2004).

 35. Горбачук В. М. Решение задачи двухуpовневого пpогpаммиpования для билинейных pазpывных функций // Компьютерная математика.

 36. Горбачук В. М., Ненахова С. Г. Метод решения задачи многоуровневого программирования // Теорія оптимальних рішень.

 37. Горбачук В. М., Ненахова С. Г. Пошук прийнятних рівнів інфляції і бюджетного дефіциту через рівноваги Штакельберга // Системний аналіз та інформаційні технології. 

 38. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Виміpювання ефективності методами математичногопpогpамування // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки.

 39. Горбачук В., Гаркуша Н. Вычисление совместимых значений инфляции и бюджетного дефицита: пример на данных Украины 2005 г.  // Економіст.

 40. Горбачук В. Залежність економічного результату від послідовності рішень // Наукові записки НаУКМА. 

 41. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Максимізація функції доходу та мінімізація функції витpат у двоpівневому пpогpамуванні // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки.

 42. Горбачук В. Решение проблемы бюджетного дефицита с учетом контроля инфляции // Финансовые риски. 

 43. Gorbachuk V., Volkov O., Gasanov A. Finding the economic policy rules / 1-st International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (May 22–25, 2005, Baku, Azerbaijan).

 44. Горбачук В.М., Гасанов А., Гузік О.М. Інформаційні технології та методи оцінки значень параметрів грошово-кредитної політики України // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі.

 45. Горбачук В.М. Обобщенное pавновесие Куpно–Штакельбеpга–Hэша // Кибеpнетика и системный анализ.  Gorbachuk V. Generalized Cournot–Stackelebrg–Nash equilibrium // Cybernetics and systems analysis. 

 46. Горбачук В.М. Подход к pешению нелинейных задач двухуpовневого пpогpаммиpования // Компьютерная математика.

 47. Горбачук В.М., Шулинок Г.А. Свойства и сложность задач двухуpовневого пpогpаммиpования // Теорія оптимальних рішень.

 48. Гоpбачук В.М. К решению проблемы транзита ресурса // Компьютеpная математика. 

 49. Горбачук В.М. Взаємодія рівнів управління бюджетної системи держави // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 

 50. Горбачук В.М. Модель взаємозв’язку бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики у системі регулювання міжбюджетних відносин і методи її аналізу // Фінансовий вісник.

 51. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Задачі дворівневого прийняття рішень // PDMU-2006 (21–25 травня 2006 р., Східниця, Україна).

 52. Gorbachuk V. To solving a problem of natural gas supply and transit / Applied optimization and metaheuristic innovations. International conference in honor of the 70-th birthday of academician I.V. Sergienko. 

 53. Горбачук В.М. Метод розв'язання задачі обчислення плати за транзит ресурсу // Праці III-ї міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень".

 54. Горбачук В., Руренко О., Ястремський О. Військові експорт та імпорт України й сусідніх держав, а також нейтральних континентальних держав ЄС і Швейцарії у 1998–2005 рр. / Євроатлантична безпека – нові виклики (29 листопада 2006 р., Київ). 

 55. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Рівноваги Курно–Неша за асиметричної невизначеності та узагальнені рівноваги Курно–Штакельберга–Неша // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. 

 56. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Рівноважні змішані стратегії кооперації та узагальненого лідерства дуополії // Вісник  Київського унівеpситету. 

 57. Горбачук В.М. Равновесие Курно–Нэша в условиях асимметричной неопределенности как обобщенное равновесие Курно–Штакельберга–Нэша // Кибернетика и системный анализ. Gorbachuk V.M. An asymmetric Cournot–Nash equilibrium under uncertainty as a generalized Cournot–Stackelberg–Nash equilibrium // Cybernetics and Systems Analysis. 

 58. Горбачук В.М. Смешанные стратегии кооперации и обобщенного лидерства для выпусков симметричной дуополии // Пpоблемы упpавления и инфоpматики. Gorbachuk V.M. The mixed strategy of cooperation and generalized leadership for outputs of symmetric duopoly // Journal of Automation and Information Sciences. 

 59. Горбачук В.М. Равновесия Курно–Нэша и Курно–Штакельберга–Нэша для дробных целевых функций // Теорія оптимальних рішень.

 60. Горбачук В.М. Моделювання взаємодії Міністерства фінансів і Національного банку у розробці та втіленні стратегії соціально-економічного розвитку України / Стратегія соціально-економічного розвитку України та пріоритети грошово-кредитної політики. 

 61. Горбачук В., Бігдан В. Аналіз динаміки грошових мас і відсоткових ставок у регіонах України за 2000–2006 роки // Финансовые риски.  

 62. Горбачук В.М., Руренко О.Г. Порівняльний аналіз загальних бюджетних витрат за державними функціями для України та сусідніх держав / Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин (18 квітня 2007 р., Київ).

 63. Горбачук В.М., Гаркуша Н.М., Анісімова Л.А. Узагальнена та прийнятна рівноваги Курно–Неша для дробних цільових функцій // Dynamical system modeling and stability investigation.

 64. Горбачук В.М., Гаркуша Н.М. Рівновага Курно–Неша за умов асиметричної невизначеності як узагальнена рівновага Курно–Штакельберга–Неша // PDMU-2007 (21–23 травня 2007 р., Чернівці, Україна).

 65. Горбачук В.М., Гаркуша Н.М. Стратегія узагальненого лідерства у розв’язанні класичного парадоксу для симетричної дуополії // PDMU-2007 (17–22 вересня 2007 р., Новий Світ, Україна).

 66. Горбачук В.М., Байрак В.Г., Гупал М.А., Русанов І.А. Прогноз, оцінка та аналіз, передбачені Бюджетними кодексами України і Російської Федерації / Тенденції розвитку національних фінансових систем за умов глобалізації. 

 67.  Gorbachuk V. Simple descent algorithm without subproblems for a class of nonsmooth bilevel programming / Discrete and global optimization. International conference in honor of 50-th anniversary of Glushkov Institute of Cybernetics. 

 68. Горбачук В.М. Равновесие Курно–Нэша в условиях взаимной неопределенности // Проблемы управления и информатики. Gorbachuk V.M. The Cournot–Nash equilibrium under mutual uncertainty // Journal of Automation and Information Sciences. 

 69. Горбачук В.М. Картельный оптимум и приемлемое равновесие Курно–Нэша для дробных целевых функций // Проблемы управления и информатики. Gorbachuk V.M. The cartel optimum and the reasonable Cournot–Nash equilibrium for fractional objective functions // Journal of Automation and Information Sciences.

 70. Горбачук В.М. Порівняльний аналіз динаміки структури загальних бюджетних надходжень України та сусідніх держав у 2002–2006 роках // Финансовые риски. 

 71. Gorbachuk V., Gasanov A., Volkov O. Duopoly of differentiated products in competition vs. monopoly / 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (Baku, Azerbaijan, June 2–4, 2008).

 72.  Горбачук В.М, Гудима А.В., Кондратенко В.В. Формула для обсягу видатків на освіту бюджету міста чи району – тепер і спочатку / Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі (27 лютого – 1 березня 2008 р.).

 73. Gorbachuk V. The prisoner’s dilemma solved for a symmetric duopoly // XII international scientific Kravchuk conference (15–17 May, 2008). 

 74. Gorbachuk V., Chumakov B. Who should lead: a producer or a supplier? / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. 

 75. Бігдан В.Б., Горбачук В.М., Чорний Ю.М. Програмні засоби прийняття рішень в задачах аналізу динаміки економічної ситуації регіонів // Проблемы программирования. 

 76. Горбачук В.М. Методы с усреденением для решения класса задач двухуровневого программирования // Компьютерная математика. 

 77. Горбачук В.М.Параллельные методы  решения задач двухуровневого программирования и их применения // Компьютерная математика.

 78. Горбачук В.М., Бабанин А.С., Кнопов П.С. К идентификации критических отраслей // Интеллектуализация обработки информации.  

 79. Горбачук В.М., Менчинський Д.В., Омельчук М.В. Динаміка відношення імпорту до експорту України основних товарів за 2003–2007 рр. / Транснаціоналізація міжнародної економіки та пошук шляхів інноваційної співпраці.

 80. Горбачук В.М., Гудима А.В., Русанов І.А. Динаміка відношення імпорту до експорту України послугами за 2003–2007 рр. / Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси, право. 

 81. Горбачук В.М. Метод дворівневого страхування для визначення оптимальних часток центрального та регіонального бюджетів на безпеку регіонів // Праці IV-ї міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень". 

 82. Горбачук В.М., Гудима А.В. Еволюція формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки.

 83. Горбачук В.М., Ущапівська Н.М. Динаміка основних бюджетних доходів у регіонах України за 2003–2007 рр. / Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки.

 84. Горбачук В., Гаркуша Н. Аналіз витрат через стихію 23–27 липня в Україні // PDMU-2008 (22–27 вересня 2008 р., Новий Світ, Україна).

 85. Горбачук В. М., Гасанов А. С. К регулированию и расчету объемов поддержки АПК в производстве биотоплив / 4-я международная конференция “Энергия из биомассы”. 

 86. Гасанов А.С., Горбачук В.М. Виробництво біопалив: математичні моделі та методи / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем.  

 87. Горбачук В., Гаркуша Н., Кирилюк М. До регулювання громадського продукту // PDMU-2008 (12–17 травня 2008 р., Київ – Рівне, Україна).  

 88.  Горбачук В.М., Носов К.С. Визначення неподаткових бюджетних надходжень від населення регіонів України в 2003–2007 рр. / Майбутнє – аудит.  

 89. Горбачук В.М. Характеристики рівноваг грошового і реального ринків, номінальні та реальні валові регіональні продукти, основні бюджетні доходи регіонів України на річних і дворпіврічних спостереженнях 2003–2007 року // Финансовые риски.

 90. Горбачук В.М., Гудима А.В., Зав’ялов А.В. Усереднені трансферти на студентів закладів профтехосвіти I-II та III-IV рівнів акредитації для регіонів України у 2006–2007 роках / Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

 91. Gorbachuk V. Two-level method of insurance and transit / Nonlinear analysis and applications.

 92. Горбачук В.М. Деякі інститутційні показники населення України та сусідніх держав до 2007 р. / Сучасна парадигма управління і Острозька біблія. 

 93. Горбачук В.М., Мартинів А.М. Економічні стимули до спільного володіння безпековою інформацією: узагальнення // Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики.  

 94. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Рівноваги Курно–Неша та Бертрана–Неша для диференційованих продуктів // PDMU-2009 (Східниця, 27–30 квітня 2009 р.)  

 95.  Горбачук В.М., Руренко О.Г. Питання податку як логарифмічної функції на базі доходів і витрат населення України за 2003–2008 рр. // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці. 

 96.  Горбачук В.М., Гаркуша Н.М. Стійкі розв’язки лінійних моделей Хотеллінга // Dynamical system modeling and stability investigation.

 97. Горбачук В.М., Бігдан В.Б., Чорний Ю.М. Методи аналізу та засоби підтримки регіональних взаємозв’язків фіскальної і монетарної політики // Системний аналіз та інформаційні технології. 

 98. Горбачук В.М., Бігдан В.Б., Чорний Ю.М. Характеристики рівноваг грошового та реального ринків регіонів України на річних спостереженнях 2003–2007 рр. // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки.  

 99.  Горбачук В.М., Русанов І.А., Тімошик Н.В. Динаміка зовнішнього боргу, його обслуговування, ВВП, прямих іноземних інвестицій, експорту, бюджетного дефіциту України та сусідніх держав під час циклу 1997–2008 рр. // Світова фінансово-економічна криза: стратегії протидії та мінімізації наслідків (економіка, фінанси та право).

 100. Горбачук В. Аналіз залежності кількості народжених, шлюбів і введення в експлуатацію житла для регіонів України у 2003–2008 роках // Агора. 

 101. Горбачук В.М. Єдиний податок на особисті доходи як логарифмічна функція // Культура народов Причерноморья. 

 102. Горбачук В.М. Єдиний податок на доходи фізичних осіб як логарифмічна функція доходу // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем. 

 103. Горбачук В.М. Обмежена зверху єдина логарифмічна функція доходу для визначення податкової ставки на доходи фізичних осіб // Наукові записки НаУКМА. 

 104. Горбачук В.М. Сравнительный анализ равновесий Курно–Нэша и Бертрана–Нэша для дифференцированных продуктов // Теорія оптимальних рішень.

 105. Горбачук В.М., Матвієнко О.О. Вимірювання у 2005–2007 роках податкової конкурентоспроможності України та сусідніх держав / Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів.

 106. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Ієрархічна задача використання бюджету / Проблеми обчислювальної математики. – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2009. – С. 30.

 107. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Підхід до збільшення валового внтурішнього продукту держави за фіксованого бюджету // PDMU-2009 (Кам’янець-Подільський, 5–9 жовтня 2009 р.). 

 108. Горбачук В.М., Шевчук В.О. Питання прогнозування та застосування відсоткової ставки як інструмента грошово-кредитної політики України у 2008 році // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2009. – Вип. XV. – № 2. – C. 75–86. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2009_2.pdf http://194.44.242.244/Portal/soc_gum/prvse/2009_2.pdf#page=77

 109. Горбачук В.М., Іванов С.М. Динаміка основної податкової бази фізичних і юридичних осіб регіонів України за 3 півріччя 2008–2009 рр. / Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи.

 110. Gorbachuk V., Chumakov B. Explicit solutions of some linear programming problems with applications // Analele ATIC 2007–2008. – 2009. – Vol. I (XII). – P. 31–41.

 111. Горбачук В.М., Фещенко К.В. Розрахунок і аналіз агрегованих значень процентних ставок і грошових мас регіонів України за півріччя 2009 р. / Стратегія економічного розвитку України в умовах глобалізації. 

 112. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Багаторівневі моделі та методи обчислюваної загальної рівноваги // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. 

 113. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Рівень людського капіталу в залежності від взаємодії між громадськістю та урядом // Вісник  Київського унівеpситету. 

 114. Горбачук В.М., Кудашев В.Х. Ставки ОВДП, депозитів і кредитів в Україні у 2009 р. // Перспективы развития и пути совершенствования фондового рынка. 

 115.  Горбачук В.М, Вашуленко С.С., Морозов О.О. Піврічні та двопіврічні валові продукти та основні бюджетні доходи регіонів України у 2006–2009 рр. / Проблемы формирования новой экономики XXI века. 

 116. Горбачук В. М. Методи індустріальної організації. Кейси та вправи. Економіка та організація виробництва. Економічна кібернетика. Економіка підприємства. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. Reference: http://www.irex.ru/files/alumni/MM%20Fall%202010.pdf Reference: Вивчення індустріальної організації в Україні // Світ. – 2010. – № 37–38, жовтень. http://www.nas.gov.ua/svit/newspapers/Documents/Sv3738.pdf http://www.nas.gov.ua/publications/books/catalog/2010/Pages/425.aspx

 117. Gorbachuk V. The approach to enhance gross domestic product under fixed budget / Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів. 

 118. Gorbachuk V. Cournot–Nash equilibria and Bertrand–Nash equilibria for a heterogenous duopoly of differentiated products // Cybernetics and systems analysis. 

 119. Горбачук В. М. Равновесия Курно–Нэша и Бертрана–Нэша для гетерогенной дуополии дифференцированных продуктов // Кибернетика и системный анализ.

 120. Горбачук В. М., Русанов И. А. Калибровка модели вычисляемого общего равновесия // Компьютерная математика. 

 121. Горбачук В. М. Перевага визначенішої стратегії за конкуренції // XIII international scientific Kravchuk conference (13–15 May, 2010). 

 122. Горбачук В. М., Кудашев В. Х., Фещенко К. В. Розміщення ОВДП у листопаді 2009 р. та приріст внутрішнього боргу України за листопад 2009 р. // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации. 

 123. Горбачук В. М., Позарук Я. А. Порівняльний аналіз бакалаврських програм з фінансів Вищої школи економіки (РФ) та MIT (США) / Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. 

 124. Горбачук В. М., Горощук Н. Порівняльний аналіз рейтингів університетів і динаміки наукової продукції України та сусідніх держав у 2003–2008 рр. / Економічна безпека України і виклики сьогодення. 

 125. Gorbachuk V., Chumakov B. The analytic approach to city traffic network control / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale.  

 126. Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Загальна рівновага на основі функцій попиту / PDMU-2010 (Львів, 17–21 травня 2010 р.). 

 127. Горбачук В. М., Мухіна К. О. Динаміка державних індикаторів України та сусідніх країн у 2004–2009 рр. / Держава і право: проблеми ставновлення і стратегія розвитку.

 128. Горбачук В. М., Русанов И. А. Регулирование монополии при асимметричной информации // Компьютерная математика. – 2010. 

 129. Gorbachuk V., Rusiashvili G. To optimization of instruments for fiscal and monetary policy in Ukraine / Шляхи реформування української економіки з метою забезпечення конкурентних переваг у посткризових умовах.

 130. Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Необхідні умови першого порядку для задач дворівневої оптимізації // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. 

 131. Горбачук В. М., Дунаєвський М. С. Аналіз і застосування прикладної загальної рівноваги // Наукові записки НаУКМА. 

 132. Gorbachuk V. On the transportation subproblem of Euro-2012 / Netwok science. 

 133. Горбачук В. М. Дворівневе лінійне дробове програмування // Праці V-ї міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень".

 134. Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Парадокс Браесса й умови його врегулювання / PDMU-2010 (Новий Світ, 4–8 жовтня 2010 р.).

 135. Горбачук В. М. Динаміка базових еколого-економічних індикаторів регіонів України протягом 2005–2009 рр. / Формування нової економіки.

 136. Горбачук В. М. Податкові заходи України, Словаччини та Польщі 2010 р. / Реформування податкової служби відповідно до європейських стандартів. 

 137. Горбачук В. М. Передумови нормативної бази ОЕСР і ЄС / Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України. 

 138. Горбачук В. М., Русанов И. А. О преимуществе меньшей неопределенности // VI Московская международная конференция по исследованию операций. 

 139. Горбачук В. М., Омельянчик Д. А. Динаміка ВДВ галузей, експорту товарів і послуг регіонів України протягом 2007–2010 рр. / Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес. 

 140. Горбачук В. М., Русанов И. А., Морозов А. А. О соотношении прибылей в дуополии / Труды 53-й научной конференции МФТИ.  http://mipt.ru/nauka/53conf/program-arpgff5qi7e http://mipt.ru/nauka/53conf/Materialy+53+konferenzii/07-FUPM1-view-arpggxyjmcg.pdf

 141. Горбачук В. М. Галузева продуктивність та капіталоозброєність праці регіонів України у 2007 р. / Наука в інформаційному просторі.  

 142.  Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Що виробляти: всі промислові товари розділів 1, 2, 3 за переліком стандарту CPC Ver. 1.1 UNIDO / Проблемы формирования новой экономики XXI века.

 143. Руренко О. Г., Горбачук В. М. Митна безпека України в умовах глобалізації // Митна безпека. Серія: економіка.  

 144. Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Підходи до бюджетного прогнозування // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2010. – № 4.

 145. Горбачук В. М., Любіч О. О. Соціально-економічний розвиток XX сторіччя: цілі, моделі, дані, стратегії, міри ефективності // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. – 2010. – Вип. 11. – С. 3–27.

 146. Любіч О. О., Горбачук В. М., Резниченко П. І. Еволюція державних і податкових індикаторів України та сусідніх країн у 2004–2009 рр. // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. – 2010. – Вип. 11. – С. 132–141.

 147. Горбачук В. М., Конакова Е. Н., Русанов И. А. Модернизация и частные компании, дополняющие государственные функции // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. – 2010. – Вип. 11. – С. 233–244.

 148. Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Громадська освіта: мотивація за множинності цілей, замовників і періодів / PDMU-2011 (Східниця). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2011.

 149. Горбачук В. М., Гудима А. В. Сподіваний прибуток фірми в інноваційних перегонах / Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2011. – С. 66–67.

 150. Гудима А. В., Морозов О. О., Живаєв І. В. Зміст предметів «Економіка та електронна комерція» і «Конкуренція в телекомунікаціях» MIT Open Course / Новітні інформаційні технології в  економічній діяльності. – К.: НУДПСУ, 2011.

 151. Горбачук В. М. Предмети індустріальної організації і відповідні модернізації // Києво-Могилянська академія, 2011.

 152. Горбачук В. М., Бойко В. В., Русанов И. А. Проектирование контрактов в условиях риска // Теория оптимальных решений. – 2011. – № 10. – С. 116–122.

 153. Горбачук В. М., Русанов И. А. Декомпозиция для решения двухуровневой задачи // Компьютерная математика. – 2011. – № 1. – С. 120–128.

 154. Горбачук В. М. До модернізації управлінської освіти: предмети «Індустріальна організація та громадська політика» і «Колективний вибір» / Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики. Т. 2. – К.: НАДУ при Президентові України, 2011. – С. 463–465.

 155. Горбачук В. М. Види динамічної конкуренції та ендогенного входу в ринок / Simon Kuznets heritage and prospects for development of global and national economics in the XXI century. – Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy, 2011. – P. 66–67.

 156.  Горбачук В. М., Лук’янов Є. А. Дисципліни і деякі предмети Бізнес-школи імені Слоана MIT / Менеджмент XXI сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти. – К.: Міжнародний університет фінансів, 2011. – С. 19–21.

 157. Горбачук В. М., Бовт К. О. Дисципліни і технологічні предмети Бізнес-школи MIT / Науково-практичний досвід. – Миколаїв: Барви України, 2011. – С. 18–20.

 158.  Горбачук В. М., Помазан В. Є. Динаміка експорту та імпорту озброєнь, військових витрат України та сусідніх держав у 1992–2008 рр. / Спецпроект: аналіз наукових досліджень. Т. 7. Економіка в деталях.

 159. Горбачук В. М., Стецюк П. І., Єгоров Ю. Розрахунок транзитних обсягів і ставок / Математическое моделирование, оптимизация и управление потокораспределением в инженерных сетях. – Харьков: Харьковский национальный університет радиоэлектроники, 2011.

 160. Горбачук В. М. Деякі предмети MIT з міських досліджень і планування / Информационные системы и технологии в энергетике и жилищно-коммунальной сфере. – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2011.

 161.  Горбачук В. М. Стратегія технологічного лідерства за ендогенного входу в ринок / Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем. 

 162. Горбачук В. М. Інвестиції у дослідження та розробки для лідерства // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 205. – С. 143–147.

 163.  Горбачук В. М. Прибутки конкуруючих енергогенеруючих фірм / Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти. 

 164. Gorbachuk V. Monotone operators for Cournot–Nash equilibria search / Generalized convexity and monotonicity. – Cluj-Napoca, Romania: Babes-Bolyai University, 2011. – P. 54–55.

 165. Горбачук В. М. Організація неповних поєднаних енергоринків // Вісник Дніпропетровського університету. Економіка. 

 166.  Горбачук В. М., Гаркуша Н. І., Стецюк П. І., Єгоров Ю. До розрахунку транзитних обсягів і ставок / / PDMU-2011 (Алупка). 

 167.  Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Перерозподіл за централізації і децентралізації // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2011. – № 3.

 168.  Горбачук В. М., Морозов О. О. Стимули та страхування / Економіка та ефективна організація фінансових та виробничих процесів. – К.: Нова економіка, 2011. – С. 39–42.

 169. Горбачук В. М., Морозов О. О. Оптимальні контракти за повної інформації / Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. – Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2011. – С. 33–35.

 170. Горбачук В. М., Морозов О. О. Механізми переговорів і посередництва для угод / Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2011. – С. 39–41.

 171.  Горбачук В. М., Кетрушка Н. І., Лещинська Л. В. Параметри функції Кобба–Дугласа для галузі освіти України 2008–2009 рр. / Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. 

 172. Горбачук В. М. Перерозподіл і стимули / Застосування міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в Україні. – Ірпінь: НУДПС, 2011.

 173. Gorbachuk V., Chumakov B. Local Cournot–Nash equilibria for duopoly and triopoly with linear and quadratic costs / Transport systems and logistics. – Chisinau: Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, 2011.

 174. Горбачук В. М., Тесленко А. О. Параметри функції Кобба–Дугласа України у 2005–2009 рр. на основі регіональних даних / Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. – Львів: Львівська філія Європейського університету, 2011. – С. 105–109.

 175. Горбачук В. М., Гирич А. П. Чи є природний газ і вугілля диференційованими продуктами на щомісячних даних України 2010 року? / Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки. 

 176. Горбачук В. М., Сирніков П. П. Чи є бензин і дизпальне диференційованими продуктами на щомісячних даних України 2010 року? / Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації.

 177. Горбачук В. М., Гудима А. В. Регіональний перерозподіл за централізації і децентралізації // Вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Економіка. – 2011.

 178. Горбачук В. М., Кетрушка Н. І., Лещинська Л. В. Параметри функції Кобба–Дугласа для галузей промисловості та будівництва України у 2007–2009 рр. / Значення сучасної науки для динамічного розвитку України. 

 179. Горбачук В. М., Рощупкін

Порядок публікацій

Автор: {fullname} от 16-07-2014, 17:18
Сторінка в стадії розробки

Назад Вперед
Наверх