Наукова діяльність

Odoo - Зразок 1 на три стовпці


Напрямки досліджень


На замовлення органів державної влади та суб’єктів господарювання різної форми власності Інститут:

 

  • виконує експертизу проектів міжнародних договорів та нормативно-правих актів;
  • здійснює прогнозування економічного розвитку на макро- та мікрорівні;
  • надає оцінку стану та перспектив розвитку двосторонніх та багатосторонніх торговельно-економічних відносин;
  • розробляє стратегії, галузеві програми;
  • автоматизує системи управління процесами корпоративних структур.
Odoo - Зразок 2 на три стовпці


Відділ аспірантури та докторантури


На базі ДНДІІМЕ функціонує аспірантура та докторантура. Організована фахова підготовка здобувачів доктора філософії та доктора наук
 
·         051   Економіка
·         072   Фінанси, банківська справа та страхування

Odoo - Зразок 3 на три стовпці


Вчена рада


Все про Вчену раду

Odoo - Зразок 1 на три стовпціКонференції, семінари, круглі столи


Матеріали конференцій

Odoo - Зразок 2 на три стовпці


Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених


Події 

Odoo - Зразок 3 на три стовпці


Публічна інформація